O Agentuře Koniklec

Projekt Poradme.se realizuje Agentura Koniklec, o. p. s..

Agentura Koniklec  je obecně prospěšnou společností, která byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 7. ledna 2014. Vznikla transformací ze stejnojmenného občanského sdružení sdružení založeného 24. 3. 1992.

Posláním organizace je i nadále uskutečňování projektů v oblasti ochrany životního prostředí,  urdžitelného rozvoje na místní a regionální úrovni, poskytování informací veřejnosti a provádění veřejné osvěty a poradenství v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany přírody a krajiny a životního prostředí.

Od roku 2007 provozuje Agentura Koniklec Systém ENvironmentální ASistence SENAS. Hlavním posláním systému je poskytovat občanům přesnou, kvalifikovanou a snadno vyhledatelnou pomoc v životních situacích dotýkajících se ochrany životního prostředí a výklad klíčových pojmů souvisejících s touto problematikou.

Připravovaný portál poradme.se je novou generací poradenství v oblasti životního prostředí poskytovaného na dálku. Kromě kvalitního obsahu a praktických rad přináší mnohem více a to možnost sdílení praktických zkušeností s ostatními uživateli. Na poradme.se tak najdete nejen užitečné rady, návody a postupy, ale zejména zkušenosti jak se konkrétní problém řeší v praxi.

Věříme, že nový portál bude užitečným pomocníkem pro všechny, kteří se chtějí skutečně poradit.